,

(. — . ó)

, i
, ,
,
;
,
,

.

,
,
,
,

,
– ,
.

i, i
, ,
,
;
,
,
,
.

Vi susuru, betuloj

(E. Ĥanok — N. Gileviĉ, tr. V. Melnikov)

Vi susuru kviete
super mi, ho betuloj,
milde lulu kaj benu
per eterna motiv;
kaj mi kuŝos, ripozos
apud vojo malnova,
sur aroma herbejo,
sur la verda dekliv.

Kaj mi kuŝos, ripozos
apud vojo malnova,
metos kapon al supro
de la alta tumul,
kaj la manojn tutlacajn
disetendos mi larĝe,
kaj piedojn – en valon,
kovru ilin nebul,

Vi susuru kviete
super mi, ho betuloj,
varman teron karesu
kun trankvila amsent;
kaj mi kuŝos, ripozos
apud vojo malnova,
mi laciĝis vagadi,
venu dorm por moment.