H
ha: aha, a ha, ha lo, ha
ha lo
Habelo
haĉi: strekumi
haĉo
Hadeso
hafnio
Haga
hagiografia
hagiografio
hagiografo
Hago
haĝo
haĝulo
Haitio
hajduko
Hajfongo
hajko
hajlas: hajli
hajlero
hajleto
hajli
hajlo
Hajtio: Haitio, Hajtio
hakado
haketado
haki
hakilo: -il-
hakisto
hako: hakado
haladza
haladzi
haladzo
halanĝi
halanĝo
halebardo
haleluja
halfo
haliaeto
halioto
halo: halo I
halo I
halogena
halogeno
haloo
halsi
halso
halson: halso
halt: halti
haltejo
haltero
halti: signali
haltigi
haltigi aŭton: haltigi
halto: abrupta
haltostreko
haltu: halti
halucinacio
halucinaĵo
halucini
haluciniĝi
halucino: halucinaĵo, halucinacio
halukso
halvao
hamadriado
hamako: pendolito
hamamelido
hamamelo: hamamelido
hamburgaĵo: burgero, hamburgero
hamburgero
Hamburgo
Hamleto
Hamleton: prezenti
hamstredoj
hamstro
hanapo
handbalo
handikapo
handikapulo
handspiko
hangareto
hangaro
Hanojo
Hansa
Hanso
hanta: hanti
hanta domo: hanti
hanti
hapalo
hara
harakiri
harakiro
hararanĝo
hararo
Hararo: Berenica Hararo
harbukligo
hardado
hardi
hardiĝi
hardika
harditeco
hardo: hardado
harego
haremo
hareto
haringo
harkovrita
harligo
harmonia
harmonii
harmoniigi: harmonizi
harmoniko
harmonio
harmoniumo
harmonizi
harmono
harniso
haro
haroj: griza
harojn: haro, kuspi
harpi
harpinglo
harpio
harpistino
harplektaĵo: harligo
harplekto: harplektaĵo
harpo: ludi
harpon: ludi
harpuni
harpunisto
harpuno
harreto
harsekigilo: feno
harsplitado
harsplitanto
harspliti
hartondilo
hartubero
hartufo
harvosto
hasta
haste
hastemo
hasti
hasto
haŝiŝo
haŭbizo
haŭli
haŭlisto
haŭsero
haŭteroj
haŭto: punkto, strio
Havajaj: Havajaj insuloj
Havajaj insuloj
havaĵo
Havano
havano: havano II
havano II
havas: havi, ol, ravi, sama, ventrodoloro
havena
haveno
havi: tombo, vertiĝo
havi unu piedon en la tombo: tombo
havi vertiĝon: vertiĝo
havigi: obteni
havis: deziro
havo: havaĵo
Havro
hazarda
hazarde: okaze
hazardi
hazardludo
hazardo: okazaĵo, nura
he
hebeta
hebeteco
hebrea
hebrea lingvo: hebrea
hebreo
hedero
hedisaro
hedonismo
hedonisto
Hefesto
hegelano
hegelismo
Hegelo
hegemonia
hegemonio
heĝiro
heĝo
hej
hejma: besto, rondo, tasko
hejma besto: besto
hejmano: domano
hejmbesto
hejme: dome, -e II, resti, trovi sin
hejmeca
hejmen: reveni
hejmlaboro
hejmlando
hejmo
hejmpaĝo
hejmsopiro
hejtado
hejtaĵo
hejtforno: stovo
hejti
hejtilo
hejtisto
hejtoligno
hekatombo
heksaedro
heksagono
heksametro
heksano
hekt-
hektaro
hektika
hekto-
hektografi
hektografo
hektogramo
hektolitro
hektometro
Hektoro
hela: brunulo, hela
hela brunulo: brunulo
hela ĉambro: hela
hela fajro: hela
hela koloro: hela
hela tago: hela
helblua
heldenso
heleboro
heleco
helena
Helena: Heleno II, Helena II
Helena II: Heleno II, Helena II
helenismo
heleno: heleno I
Heleno: Heleno II
heleno I
Heleno II
helero
helflava
helianto: sunfloro, terpiro, helianto
helica
helica sledo: helica
helico
helicoido
heligi
heliĝas: vetero
heliko
helikoptero: ciklogiro
helikrizo
helikso
heliocentra
heliografo
heliogravuristo
heliogravuro
heliokromio
helioterapio
heliotropo
heliuma
heliumo
helminto
helmo
helodeo
heloto
helpa: verbo
helpa lingvo: helpa
helpa verbo: helpa, verbo
helpanto
helpe: helpe de
helpe de
helpema
helpi
helpilo
helpo: danki
helpon: doni, helpo, nenia, peti, voki
helruĝa
Helsinko
helvelacoj
helvelo
Helvetio
helvetoj
Helvetujo: Helvetio, Helvetujo
hematio
hematito
hematopo
hematozo
hemerokalido
hemerokalo: hemerokalido
hemikranio: migreno
hemiono
hemiplegio
hemipteroj
hemisfero
hemistiko
hemofilio
hemoglobino
hemoptizo
hemoragio
hemoroida
hemoroido: hemorojdo
hemorojdo
hemostaza
hemostazilo
hemostazo
henai
henao: kofero
heni: ĉevalbleki
heno
Henriko
henro
hepata: cirozo
hepata cirozo: cirozo
hepataĵo
hepatito
hepato: hepata
hepato malsano: hepata
heptagono
herakleo
Heraklo: Herkulo
heraldika
heraldiko
herba
herbaĉo: trudherbo
herbario
herbejo
herbero
herbeto
herbo
herbobedo
herbomanĝa
Herco
herco
herdo
hereda
heredaĵo: heredo, heredaĵo
heredanto
heredbieno
herede
heredeco
heredi
heredigi
heredinto: heredanto, heredinto
heredo
heredonto: heredanto, heredinto, heredonto
heredordo
heredrajto
hereza
herezo
herezulo
herkula
Herkulo
hermafrodito
Hermano
hermeneŭtiko
Hermeso
hermeta
hermetika: hermeta
hermetikeco
hermetikigi
hernia
herniario
hernio
heroaĵo: glorago, -aĵ-
Herodo
Herodoto
heroeco
heroino: heroino I, heroino II
heroino I
heroino II
heroldi
heroldo
heroo
Heroo: heroo
heroo
heroo de la: heroo
Heroo de Rusio: heroo
heroojn: glori
Herostrato
herpeto
herso
hesperido
hetajro
heterodino
heterodoksa
heterogena
heterogeneco
hetmano
heŭristika
heŭristiko
Heziodo
hezitema
heziti: ŝajni
hezito
hiacinto
hiato
hibisko
hibrida: miksta
hibrideco
hibridiĝo
hibrido
hida
hidalgo
hidr-: hidro-
hidranto
hidrarga
hidrargo
hidrato
hidraŭlika
hidraŭliko
hidro-
hidro
Hidro
hidrodinamika
hidrodinamiko
hidrofila
hidrofilo
hidrofobio
hidrogena: bombo
hidrogena bombo: bombo
hidrogeno
hidrografia
hidrografio
hidrografo
hidrokarido
hidrokorako
hidroksido: sodo
hidrolizo
hidromeĥaniko
hidromekaniko: hidromeĥaniko, hidromekaniko
hidroplano
hidropso
hidropsulo
hidrosodo
hidrostatika
hidrostatiko
hidroterapio
hidrozooj
hienedoj
hieno
hieracio
hierarĥia
hierarĥio
hierarkio: hierarĥio, hierarkio
hieratika
hieraŭ
hieraŭa
hieraŭo
hierogamio
hieroglifa
hieroglifo
Hieronimo
hifo
higiena: papero
higiena papero: papero
higienisto
higieno
higrometria
higrometrio
higrometro
higumeno: igumeno
hik
hiki
hikorio
hiksoso
hilo
hilumo
Himalaja
himalaja: cedro
himalaja cedro: cedro
Himalajo: Himalajoj
Himalajoj
himantopo
himenio
himeno
himenomicetoj
himenopteroj
himno
hinda
Hindia: Hindio, Hindujo
Hindia oceano: Hindio, Hindujo
Hindio: Bharato, Barato
hindo
Hindoĉina: Hindoĉina duoninsulo
Hindoĉina duoninsulo
hindua
Hindujo: Hindio, Hindujo, Barato, Bharato
Hindukuŝo
hinduo
hinĝo
hino
hioido
hiper-
hiperbato
hiperbola
hiperbolo
hiperboloido
hiperestezio
hiperikacoj
hiperiko
hipermetropa
hipermetropeco
hiperteksto
hipertensia
hipertensio
hipertensiulo
hipertonio: tonio
hipertrofia
hipertrofii
hipertrofio
hipio
hipno
hipnota
hipnoti
hipnotiganto
hipnotigi
hipnotizi: hipnotigi, hipnotizi
hipnoto
hipo-: hipo- II
hipo: hipo I
hipo I
hipo- II
hipoderma
hipodermo
hipodromo
hipofeo
hipofizo: pituitario
hipogea
hipogeo
hipoglosa
hipogrifo
hipoĥondrio
hipokampo
hipokaŝtanacoj
hipokaŝtano
hipokondria
hipokondrio: hipoĥondrio
hipokondriulo
Hipokrato
hipokrita
hipokriteco
hipokriti
hipokrito: hipokriteco
hipokritulo
hipolao
Hipolito
hipopotamedoj
hipopotamo
hipostazo
hipotalamo
hipoteka
hipoteki
hipoteko
hipotensiigilo
hipotensio
hipotenuzo
hipoteza
hipotezi
hipotezo
hipotonio: tonio
hipurido
Hiroŝimo
hirta
hirtigi
hirtiĝi
hirudo
hirundedoj
hirundo
hisi
hisilo
hiskiamo
hisopo
hispana
Hispanio
hispano
Hispanujo: Hispanio, Hispanujo
histamino
histeria
histerio
histeriulino
histeriulo
histero
histo
histologio
historia: materialismo, procezo
historia materialismo: materialismo
historia procezo: procezo
historieco
historiisto
historio: kurso
historiografio
historiografo
histrikedoj
histriko
histriona
histrionado
histriono
hitita
hitito
hitlera
hitlerano
hitlerismo
Hitlero
hm
ho: H, ho, ho II, dio, Dio, jes
ho dio: dio, Dio
ho II
ho jes: jes
hobalo
hobio: maroto
hobito
hobojisto
hobojo
hodiaŭ: degeli, fortuni, venti
hodiaŭ degelas: degeli
hodiaŭ forte ventas: venti
hodiaŭ ne fortunas al mi: fortuni
hodiaŭa
hodiaŭa evento: hodiaŭa
hodiaŭo
hoj
hojli
hoka
hokeejo
hokeilo
hokeisto
hokeo
hoketo
hokfiŝi
hokingo
hoko
hokstango
hola
Holando
holda
holdo
holko
holmio
holmo
holoedra
holografia
holografio
holografo
hologramo
holosteo
holoturio
homa: ĉuro, piĉo
homaj: super
homama
homamaso
homamo
homaro: -ar-, bono, derivaĵo
homeco: -ec-
homedoj
homeopatia
homeopatio
homeopato
homera
Homera: homera
Homera ridado: homera
Homero
homevitulo
homilio
hommalamanto
hommanĝanto
hommanĝulo: hommanĝanto, hommanĝulo
hommortigo
homo: abstina, abstinema, de, derivaĵo, gusto, neniu, propraĵo, racia, serioza
homo de granda talento: de
homo estas racia estaĵo: racia
homo kun delikata gusto: gusto
homogena
homogeneco
homoj: bona, bonvolo, cirkulado, multa, multe
homoj de bona volo: bona
homoj de bonvolo: bonvolo
homologa
homologaj: homologa
homologaj vicoj: homologa
homomorfa
homomorfio
homonima
homonimio
homonimo
homopteroj
homunkulo
Honduraso
Honduro: Honduraso
honesta
honesteco: honesto, honesteco
honesto: honesto, honesteco
Honkongo
honora
honoraĵo
honorama
honoramo
honorarii
honorario
honore: honore de, honore al, honore de
honore al: honore de, honore al
honore de
honori
honorinda
honoro: parolo, vorto
honoron: honoro
honta
hontego
hontema
hontemo
honti
hontiga
hontigi
hontinda: hontiga, hontinda
honto
hop: ankoraŭ
hora
Horacio
horaro
hordea
hordeaĵo
hordeo
hordeolo
hordo
hore: po
horizontala: piano, rudro
horizontala piano: piano
horizontala rudro: rudro
horizontaleco
horizontalo
horizonto: super, sur
horloĝa
horloĝejo
horloĝisto
horloĝo
Horloĝo
horloĝo: batado, pendola
horloĝon: streĉi
hormona
hormono
hormontrilo
horo: daŭro, horo, je, kioma, po
horora
horori
hororo
horoskopo
hortensio
hortikultura
hortikulturisto
hortikulturo
horto
hortulano
horzono: daŭbo
hospico
hospitala
hospitalo: infekta
hostio
hotela
hotelmastro
hotelo: mendi
hoto
hu: hu ra
hu ra
hubo
hufa
hufferi: hufoferi, ferumi
huffero: hufofero
hufo
hufobati
hufoferi
hufofero: hufumo
hufulo
hufumo
hugenoto
Hugo
huliganaĵo
huligano
hulo
humana
humaneco
humanisma
humanismo
humanisto
humero
humida
humida vetero: humida
humideco
humila
humileco
humiliga
humiligi
humiliĝi
humiliĝo
humo
humoresko
humoro: nigra
humtero
humura: sento
humura sento: sento
humuraĵo
humuristo
humuro
hunda
hundaĉo
hundaro
hundbleki
hundedoj
hundejo
hundeto
hundido
hundino
hundo: ĉeni, fidela
hundoj: kanisoj, boji
hundoj bojas: boji
hundon: ligi
hundujo
hungara
Hungario
hungaro: madjaro
Hungarujo: Hungario, Hungarujo
huno
hupanaso: fuligolo, fuligulo
hupi
hupo
hura
hurai
hurdi
hurdo
hurio
hurlado
hurli
hurlo: hurlado
husaro
huŝ: tju
huzo